Samtida konst i medeltida miljö

Att vara medlem


Om oss

Det var 1987 som några konstintresserade vadstenabor tog initiativet till det som idag är Föreningen Vadstena Konstgalleri. Förutom att vara en konstförening ordnar vi varje säsong ett antal utställningar i det medeltida Helgeandshuset. Vårt främsta syfte är, förutom hjälpa konstnärerna att sälja sin konst, att visa samtida konst med olika uttryck och varierande material. För att kunna få täckning för hyran tar vi en provision på 30 procent.

Vi är lika mycket en konsthall som ett galleri och vi bjuder naturligtvis in besökare helt fritt utan någon entréavgift. 

Föreningen Vadstena Konstgalleri är anslutna till Sveriges Konstföreningar.

Föreningen drivs helt ideellt  med hjälp av medlemsavgifter, kommunalt förenings- och lokalbidrag, stöd från Vadstena Sparbank och provision på sålda konstverk.

Medlemsantalet är cirka 140 personer och ju fler vi blir desto större möjlighet får vi att visa samtida konst i Vadstena.


Kommunikation sker via e-post

Vi kommunicerar med våra medlemmar vi e-post där du får årsmöteshandlingar, vernissagekort och annan information. Om du inte har e-post så skickar vi informationen via brev. Naturligtvis finns all vår information på den här webbplatsen.


Medlemsförmåner

 • Som medlem är du med i det stora konstlotteriet varje år. Styrelsen köper en ett eller två verk från varje utställning.
 • Du blir inbjuden till vernissage och får träffa konstnärerna.
 • Du får tio procent på konstköp. För att få rabatt måste årsavgiften vara registrerad*.
 • Du får våra fina vernissagekort i din digitala brevlåda. 
 • Du får ställa ut egna verk på medlemsutställningen som vi arrangerar varje år.
 • Du får hyra galleriet med rabatt under de perioder som vi inte har några utställningar.
 • Du får gärna ta med en liten grupp vänner och visa galleriet på egen hand på tider då vi inte har öppet.
 • Du kan anmäla dig som gallerivärd och får ytterligare vinstchanser.

* Årsavgiften ska vara registrerad i medlemsregistret eller kunna visas upp i swishbetalningens historik.


Gallerivärd

För att vi ska kunna ha galleriet öppet för besök behöver vi ha värdar. Det är en trevlig stund då du får tillfälla att träffa andra konstintresserade. Vi har öppet två tillfällen i veckan. Som tack för hjälpen får du för varje pass en lott till vårt värdlotteri. Varje år lottar vi ut några inköpta konstverk till våra värdar.

 • Lördagar (dubbelpass på 5 timmar)  ger två lotter
 • Söndagar (dubbelpass på 3 timmar) ger två lotter
 • Om ni delar på ett dubbelpass får ni en lott var


Bli medlem

Genom att sätta in årsavgiften 250 kr på vårt bankgiro 265-1768 eller swisha till 123 290 59 58 blir du vår medlem. Skriv in ditt namn, mobilnummer, e-postadress och din bostadsadress. Vi använder e-post för att skicka ut handlingar och inbjudningar. Naturligtvis kan du kontakta någon i styrelsen så hjälper vi till. Årsavgiften betalas in före den sista februari.

Här hittar du QR-koden.


Hyr galleriet

Styrelsen ordnar sju eller åtta utställningar per år. Övrig tid går det bra att hyra galleriet för att ordna egna utställningar. Medlemmar får hyra galleriet för 1500 kr över två helger samt vardagarna där emellan. Då har du själv ansvar för öppettider. Föreningen tar ingen provision, men du kan behöva betala för den extra elförbrukning som kan bli aktuell.


Årsmötesprotokoll 2024

Årsmötesprotokoll Föreningen Vadstena Konstgalleri för verksamhetsåret 2023
2024-02-19

• Årsmötet öppnades av Bo Gäfvert, ca.30 st. närvarande medlemmar.
• Till ordförande och sekreterare för årsmötet valdes sittande, Bosse och Bengt
• Till protokolljusterare valdes Nina Grefbäck och Jessica Svensson
• Anmälan om övriga frågor:
Nina hade en fråga om dateringen på hemsidan när betalningen av medlemsavgiften skulle vara betald, 31/1, den är fel. Den skall vara 29/2 för att få medlemsrabatten på 10%. Det kommer att ändras på hemsidan. Frågan är nu utredd.
• Dagordningen godkändes: Ja.
• Kallelsen till årsmötet:
Årsmötet godkände kallelsen.
Bosse redogjorde att utskicket hade gjorts med e-post och vanliga brev till de som inte har e-post och på websidan. Bo passa på att påminna om att tita i mappen med skräppost då en del mail även kan hamna där.
• Verksamhetsberättelsen för 2023:
Fördrogs muntligen av Bengt, den godkändes av årsmötet och finns som bilaga till årsmötesprotokollet.
• Ekonomis redovisning:
Erik Larsson redogjorde för föreningens ekonomi som visade på ett gott resultat för året 2023. Kassarapporten finns som bilaga till protokollet.
• Revisorernas berättelse:
Ingemar Falk läste upp revisorernas berättelse.
De har granskat och gått igenom föreningen ekonomi och verksamhet. Allt var i god ordning och revisorerna förordade därmed styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Undertecknat av Marie-Louise Mattisson och Ingemar Falk.
Årsmötet godkände revisionen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
• Årsavgiften lämnades oförändrad för året, 250 kr.
• Till ordförande för året 2024 valdes Bo Gäfvert
• Val av styrelsemedlemmar.
Siv Leo, Karin Martinsson valdes på 2 år
Övriga medlemmar i styrelsen med 1 år kvar är, Erik Larsson, Bengt Åhs och Sten Gustafsson.
• Fyllnadsval:
Kjell Rosén har valt att lämna styrelsen, ingen ersättare för närvarande finns,
men vi i styrelsen arbetar för att hitta ersättare.
• Val av revisorer:
Marie-Louise Mattisson och Ingemar Falk fick fortsatt förtroende och valdes till revisorer för 2024
• Till valberedning fick även styrelsen fortsatt förtroende.
• Utställningssäsongen 2024 redogjordes av Bosse:
Sportlovsaktivitet, öppen ateljé, 10 st. utställningar och akvarell kurs i sommar m.m.
• Marknadsföring – digitala vernissagekort och sociala medier:
Björn Andersson presenterade sig själv och vad han kommer att syssla med under året. Han kommer att starta upp och uppdatera facebook och instagram konton för galleriet. Lena Axelsson, som också är ny i galleriet, kommer att formulera text/presentation om konstnärerna som ställer ut under året som sedan kommer att finnas på facebook och instagram. En spännande och ny utveckling för galleriet.
Vi fick också, från årsmötet, förslag om att vi måste göra reklam för galleriet på hotellen och övriga boenden. Vi finns redan på ”kommunen” och ”Upplev Vadstena” webbsidor.
• Övriga frågor:
Är utredda. Kjell avtackades för sin tid i styrelsen och nerlagt arbete.
• Paus med kaffe/te och tilltugg, mycket gott och uppskattat. Tack Karin för dina goda bullar.
• Utlottning av konst. Medlemslotteriet, med 17 st. priser från vårt konstlager, vaktlotteriet och stora lotteriet. Som vanligt stor förväntan och förhoppning bland årsmötets medlemmar. En del glädje och en del besvikelse, men alltid ett trevligt inslag på årsmötet.
• Årsmötet avslutades av Bosse som tackade alla närvarande för en trevlig kväll.

Vadstena 19/2, 2024

Ordförande Bo Gäfvert

Sekreterare Bengt Åhs

Justeras:
Nina Grefbäck,    Jessica Svensson


Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse för Föreningen Vadstena Konstgalleri 2023


Styrelse:
Bo Gäfvert, ordförande
Karin Martinsson, vice ordförande
Bengt Åhs, sekreterare
Erik Larsson, kassör
Siv Leo, ledamot
Sten Gustafsson, ledamot
Kjell Rosén, ledamot

Revisorer:
Marie-Lousie Mattisson
Ingmar Falk

Styrelsen har haft tio protokollförda styrelsemöten under året.

Medlemsantal

Föreningen hade 140 medlemmar vid årets slut. Vilket innebär en ökning.

Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 20 januari 2023 i galleriets lokaler.
Under årsmötet genomfördes det årliga medlemslotteriet.

Kommunalt bidrag
Föreningen erhöll 10 000 kr i verksamhetsbidrag samt 10 000 kr i lokalbidrag från Vadstena kommun.

Ekonomi
Redovisningen finns i pärm på galleriet.

Utställningar
Föreningen har under året arrangerat nio utställningar och tillsammans med Vadstena kommun dessutom utställningen ”Arkitekturåret i Vadstena 2023”.

Övriga aktiviteter 2023
Även detta år arrangerade vi i samarbete med Trio de Lux en konsert.
Under höstlovet vecka 44 bjöd vi in till ”Öppen Ateljé”. Vi bestämde den lägsta åldern för deltagare från årskurs 9 och uppåt vilket troligtvis var lite för hög åldersgräns. Deltagandet blev inte så stort som vi hade hoppats på. Vadstena kommun gav bidrag till inköp av konstnärsmaterial.

Konstrundan 2023
Vår utställare på konstrundan 2023 var Lisa Persson Baagöe. Som vanligt hjälpte föreningen till med mingelfesten för utställarna på slottet vilket gav en liten inkomst.

Sponsorer och gåvor
Vi fick som tidigare sponsorsbidrag från Vadstena Sparbank samt ett bidrag från Märta Christina och Magnus Wahlquists stiftelse. Bidragen var mycket värdefullt för vår ekonomi.

Sammanfattning
Vårt mål är att alla medlemmar och övriga helt fritt ska få besöka våra utställningar för att få uppleva bildkonstens mångfald. Dessutom är det viktigt att stötta våra samtida konstnärer som får visa upp sina verk och förhoppningsvis sälja något av sina verk. Det är viktigt för deras inkomst.
Även om allt vårt arbete är helt ideellt är vi beroende av kommunens ekonomiska stöd. Vi har under året haft möte med både kulturförvaltningens tjänstepersoner och den politiska ledningen för att betona att vi behöver arbeta tätt tillsammans för att kunna genomföra den kulturplan som kommunen har fastställt. De ideella krafterna behövs för genomförandet och de får inte tas för självklara.
Tack vare ekonomiskt stöd från ovan nämnda sponsorer och givare slutade årets resultat på plus vilket gör att vi kan genomföra ännu en spännande utställningssäsong 2024.

Ett stort tack riktas till de som ställt upp som gallerivärdar och på annat sätt bidraget till att vår konstförening kan leva vidare.

Vadstena 2024-02-19

Bo Gäfvert

 Karin Martinsson

Erik Larsson

Bengt Åhs

Siv Leo

 Kjell Rosén

Sten Gustafsson
Behandling av personuppgifter

Föreningen Vadstena Konstgalleri samlar in uppgifter om medlemmarnas namn, adress, telefonnummer, e-postadress och datum för erlagd avgift. Kontaktuppgifterna samlas in för att informera om galleriets egna utställningar och arrangemang samt kunna kalla till årsmötet. Om en medlem är med i styrelsen kan personuppgifter lämnas vidare till Sveriges Konstföreningar. Vi delar inte med oss personuppgifterna till någon annan och de tas bort om du inte längre är medlem i föreningen.