Samtida konst i medeltida miljö

Årsmöteshandlingar

Ett justerat årsmötesprotokoll publiceras inom kort


Medlemsavgift 2025

Medlemsavgiften för 2025 fastställdes till 250 kronor och sätts in på bankgiro 265-1768 eller swisha till 123 290 5958. Senast den sista februari vill vi att du som är befintlig medlem har betalt för att underlätta arbetet för kassören. För att få rabatt på inköp av konst måste medlemsavgiften vara betald före pågående utställning. Till QR-kod.


Verksamhetsberättelse för Föreningen Vadstena Konstgalleri 2023

Styrelse:
Bo Gäfvert, ordförande
Karin Martinsson, vice ordförande
Bengt Åhs, sekreterare
Erik Larsson, kassör
Siv Leo, ledamot
Sten Gustafsson, ledamot
Kjell Rosén, ledamot

Revisorer:
Marie-Lousie Mattisson
Ingmar Falk

Styrelsemöten

Styrelsen har haft tio protokollförda styrelsemöten under året.


Medlemsantal
Föreningen hade 140 medlemmar vid årets slut. Vilket innebär en ökning.

Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 20 januari 2023 i galleriets lokaler.
Under årsmötet genomfördes det årliga medlemslotteriet.

Kommunalt bidrag
Föreningen erhöll 10 000 kr i verksamhetsbidrag samt 10 000 kr i lokalbidrag från Vadstena kommun.

Ekonomi
Se separat redovisning nedan.

Utställningar
Föreningen har under året arrangerat nio utställningar och tillsammans med Vadstena kommun dessutom utställningen ”Arkitekturåret i Vadstena 2023”.

Övriga aktiviteter 2023
Även detta år arrangerade vi i samarbete med Trio de Lux en konsert.
Under höstlovet vecka 44 bjöd vi in till ”Öppen Ateljé”. Vi bestämde den lägsta åldern för deltagare från årskurs 9 och uppåt vilket troligtvis var lite för hög åldersgräns. Deltagandet blev inte så stort som vi hade hoppats på. Vadstena kommun gav bidrag till inköp av konstnärsmaterial.

Konstrundan 2023
Vår utställare på konstrundan 2023 var Lisa Persson Baagöe. Som vanligt hjälpte föreningen till med mingelfesten för utställarna på slottet vilket gav en liten inkomst.
Sponsorer och gåvor
Vi fick som tidigare sponsorsbidrag från Vadstena Sparbank samt ett bidrag från Märta Christina och Magnus Wahlquists stiftelse. Bidragen var mycket värdefullt för vår ekonomi.

Sammanfattning
Vårt mål är att alla medlemmar och övriga helt fritt ska få besöka våra utställningar för att få uppleva bildkonstens mångfald. Dessutom är det viktigt att stötta våra samtida konstnärer som får visa upp sina verk och förhoppningsvis sälja något av sina verk. Det är viktigt för deras inkomst.
Även om allt vårt arbete är helt ideellt är vi beroende av kommunens ekonomiska stöd. Vi har under året haft möte med både kulturförvaltningens tjänstepersoner och den politiska ledningen för att betona att vi behöver arbeta tätt tillsammans för att kunna genomföra den kulturplan som kommunen har fastställt. De ideella krafterna behövs för genomförandet och de får inte tas för självklara.

Tack vare ekonomiskt stöd från ovan nämnda sponsorer och givare slutade årets resultat på plus vilket gör att vi kan genomföra ännu en spännande utställningssäsong 2024.

Ett stort tack riktas till de som ställt upp som gallerivärdar och på annat sätt bidraget till att vår konstförening kan leva vidare.

Vadstena 2024-02-19

Bo Gäfvert, ordförande

Karin Martinsson, vice ordförande

Erik Larsson, kassör

Bengt Åhs, sekreterare

Siv Leo, ledamot

Kjell Rosén, ledamot

Sten Gustafsson, ledamotResultatrapport 2023

Resultatrapport_802508-7886_20230101-20231231.pdf